Hoppa till innehåll

#9 – Sven Stark

På plats nio på EU-listan: Partiet Vändpunkts huvudsekreterare Sven Stark!

VARFÖR BEHÖVS VÄRDIGT LIV I EU?

– Värdigt Liv behövs för att vårt perspektiv saknas i politiken. Vi ser de stora utmaningarna med klimatkrisen militariseringen och avdemokratiseringen i världen. EU påverkar detta i stor grad då EU:s medlemsländer har mycket stort inflytande globalt. Det behövs politiska representanter som insett att vi inte bygger fred genom att sälja fler vapen, vi bygger inte heller en hållbar värld genom fler frihandelsavtal och ökad konsumtion. Lösningarna är inte tekniska eller finansiella utan baserade på oss. Vi människor. Vi som lever och dör i de globala och lokala samhällen som tillsammans måste finna gemensamma och sociala lösningar på den kris vi satt oss själva i. Därför behövs Värdigt Liv.

VARFÖR KANDIDERAR DU?

– Jag tror att en annan värld är möjlig. Jag kandiderar för att visa att jag tror på den och att det finns hopp om en planet efter tillväxt och konsumtion. Jag vill vara med och bygga ett Europa som ser sin roll i den globala orättvisan och tar sitt ansvar för de övergrepp på vår värld och våra medmänniskor man historiskt varit del av.

VILKA FRÅGOR VILL DU DRIVA?

– De viktigaste frågorna för mig på EU-nivå handlar om synen på klimatkrisen och de omvälvande steg vi som samhälle behöver ta för att hitta ett nytt och hållbart sätt att leva i samexistens med jorden och varandra. Detta istället för den blinda tillväxtresa som sker idag.