Hoppa till innehåll

Migration och antirasism

EU måste ta ett mycket större ansvar för att motarbeta den öppna och dolda rasism som genom sin orättvisa fördelning av resurser, inflytande, våld och sörjbarhet villkorar människors liv. Afrofobi, islamofobi, antiziganism, antisemitism, hat mot urfolk och eurocentrisk självgodhet sitter djupt i det europeiska kulturarvet. Över 20 000 människor har dött vid EU:s gränser det senaste decenniet när de försökt fly situationer som inte sällan är en konsekvens av västvärldens kolonialism eller miljöförstöring. Det är dags för EU att ta sitt historiska och samtida ansvar.

Motverka diskriminering. Vi vill se ett ökat skydd mot alla former av diskriminering och våld i EU, i synnerhet när det gäller rasism. Orättvisorna måste också synliggöras: Inför jämlikhetsdata eller andra forskningsmetoder som på ett etiskt sätt med respekt för integriteten kan synliggöra ojämlikhet enligt intersektionella mönster och som omfattar samtliga diskrimineringsgrunder.

Urfolksrätt. Den samiska kampen– liksom urfolks kamper i Europa och resten av världen– för rätten till sin kultur, till sina marker och hållbara sätt att bruka marken, visar vägen i frågor som både gäller mänskliga rättigheter, naturens rättigheter, gruvpolitik och skogsbruk. Stärk samers och andra urfolks rättigheter och självbestämmande. Ge urfolk större inflytande över de processer där stulna föremål och mänskliga kvarlevor repatrieras av museer och institutioner. Inrätta ett permanent forum för urfolk inom EU samt dedikerade platser i EU-parlamentet för urfolksföreträdare.

Asylrätt. Ingen människa är illegal. Vi vill se en migrations- och asylpolitik som skapar öppna, lagliga och säkra vägar till EU och som respekterar asylrätten, FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna och Flyktingkonventionen. EU-länderna ska ta emot fler kvotflyktingar, utöka möjligheterna till vidarebosättning och familjeåterförening samt öppna konsulära beskickningar så att människor på flykt kan söka asyl utan att riskera livet på Medelhavet. Frontex, EU:s kust-och gränspolis, ska avska as. Avbryt de inhumana avtalen med exempelvis Turkiet och Libyen för att stoppa flyktingar. Omfördela resurser från militariserade gränser till att införa en heltäckande solidarisk och medmänsklig asylpolitik, med ett värdigt mottagande och rättssäker asylprocess. EU:s restriktiva migrationspolitik möjliggör främjar i dagsläget människosmuggling, och ökar människohandel och antalet människor som utnyttjas i prostitution. Arbetet mot människohandel måste därmed utgå ifrån en helhetsanalys som ser sambandet mellan människohandel och restriktiv migrationspolitik. Målet är en värld utan gränser.

Skadestånd och internationell försoning. För att möjliggöra rättvisa måste Europeiska regeringar erkänna sin historiska roll i folkmord, slaveri och slavhandel samt apartheid gentemot urfolk, minoriteter och afroättlingar. Vi vill se att EU genomför Caricom Reparations Justice Program (CRJP) vilket innefattar en formell ursäkt, återuppbyggande av förstörda ekonomier, kulturinstitutioner som centrerar koloniala brott mot mänskligheten, insatser för folkhälsa, utbildningsprogram, och psykologiska stödprogram för generationellt trauma.