Hoppa till innehåll

Pledge for Palestine!

Värdigt Liv skriver under https://www.eccpalestine.org/sta-upp-for-internationell-ratt-rosta-pa-palestina/

Vi lovar att oavsett vilka arenor vi agerar på så kommer vi att stå upp för mänskliga rättigheter och för en rättvis och varaktig fred baserad på internationell rätt, bland annat genom att:

– kräva ett permanent och fullständigt slut på det pågående kriget mot och belägringen av befolkningen i Gaza, att de israeliska styrkorna dras tillbaka och att återuppbyggnaden kommer igång; samt motsätta mig all form av tvångsförflyttning av den palestinska befolkningen;

– uppmana till ett slut på Israels ockupation och kolonisering av det ockuperade palestinska området;

– stödja och uppmana till ett stopp för EU:s handel med Israels illegala bosättningar i Palestina;

– kräva att associationsavtalet mellan EU och Israel hävs, mot bakgrund av Israels kränkning av avtalets artikel 2 genom kriget mot Gaza, samt att all handel med militär utrustning och allt militärt samarbete med Israel suspenderas så länge Israel kränker mänskliga rättigheter och internationell rätt;

– verka för att främja det palestinska folkets rättigheter, inklusive rätten till självbestämmande, och att FN-resolutioner som rör det palestinska folkets rättigheter genomdrivs;

– arbeta för EU:s efterlevnad av principen om icke-erkännande av Israels illegala annektering av ockuperade östra Jerusalem, och förhindra tvångsförflyttning av palestinier;

– stödja yttrandefriheten och motsätta mig att kritik av staten Israels politik gentemot palestinierna sammanblandas med antisemitism, samt skydda palestiniernas digitala rättigheter;

– stödja finansiering till UNRWA och avvisa försök att införa särskilda villkor för finansiering till det palestinska civilsamhället;

– arbeta för att få ett slut på Israels straffrihet och stödja Internationella brottmålsdomstolen och Internationella domstolen.`