Hoppa till innehåll

Våra valfrågor

Samarbetet Värdigt Liv ska genom EU arbeta för en stark och jämlik välfärd, social rättvisa, vålds- och konfliktförebyggande, basinkomst, miljö- och klimaträttvisa, levande lokalsamhällen, ekonomisk systemförändring samt en samhällsutveckling med respekt för människors och övriga naturens rättigheter globalt. Detta gör vi genom fem prioriterade och sammanlänkade områden.