Hoppa till innehåll

Valmanifest EU-valet 2024

För en värld som bejakar livet, med omsorg om alla liv och allt levande. En värld där människor ser sig som en del av naturen och inte som dess härskare. En värld där jämlikhet, rättvisa och fred råder. En värld fri från våld och förtryck. En värld där många världar ryms.

Luondu Luonddu Láhkai

Vi mobiliserar mot våldet

Vi är många som förenas i en berättigad ilska över sakernas tillstånd. En vrede som föds ur kärlek och omsorg för varje liv. En vrede som är en reaktion på våld och förtryck, och där rättvisa och frigörelse är de medel som behövs för att ta sig ur den nedåtgående spiralen. Den är konstruktiv, skapande och väcker liv i vårt motstånd – så länge det finns motstånd, finns det hopp!

Vi är många som längtar efter att få odla kärlek och omsorg till familj, vänner, lokalsamhället, den globala gemenskapen och planeten. Samtidigt ser vi hur det samhällssystem vi lever i gör precis tvärtom. Istället för livets logik följer detta samhälle en dödslogik som normaliserar fascism och krig, och som exploaterar allt liv på planeten. Dödslogiken reducerar människor, djur och den övriga naturen till ting som går att exploatera. Den bygger på ett klassamhälle och låter “ras”, kön, sexualitet, könsidentitet, funktionalitet, religion och bostadsort avgöra människors livsvillkor och hälsa. Sedan hundratals år sätter den västvärldens perspektiv i centrum i strävan efter ekonomisk, militär och kulturell dominans. Det är denna dödslogik som möjliggjort Europas välstånd. Ett välstånd som bygger på historisk och samtida exploatering och förtryck av Globala Syd och lokala urfolksterritorier, såsom Sápmi. Dock har västvärldens “utveckling” och “framsteg” knappast inneburit frigörelse för den stora majoriteten av världens befolkning, utan istället ser vi idag hur de är på god väg att göra slut på allt liv på jorden. Det finns goda skäl till att detta dominerande världssystem kallas för en dödscivilisation.

Vi ser dess uttryck när vinster prioriteras framför pensioner, bostäder och välfärd. När ojämlikhet och segregation biter sig fast. Vi ser det när vård och omsorg, förskola och skola utarmas och konkurrensutsätts. När en ekonomisk elit profiterar på, och berövar oss, det gemensamma. Vi ser det när arbetslinjen dominerar människors liv på bekostnad av hälsa och välmående. Vi ser det när kvinnors och hbtqia-personers rättigheter hotas, när politiken reser murar mellan länder och människor, och när säkra flyktvägar stängs. Vi ser det när ekosystem förintas och miljö- och klimatkriserna ignoreras. Vi ser det när repression och frihetsbegränsningar likställs med trygghet och när makten utmålar militarism och krigsallianser som garanter för fred. Vi ser det varje gång dödslogiken går före ett värdigt liv.

För ett samhälle grundat i solidaritet och omsorg

En annan värld är möjlig. En värld i symbios mellan människorna, naturen och djuren. En värld i fred och utan gränser, där vi skapar gemensamma rum istället för att investera i militarism. En värld där gemenskap och sammanhang ger livet mening. En värld där vi drivs av att få bidra till vårt gemensamma samhällsbyggande, istället för av konkurrens, maktbegär och överkonsumtion. En värld som överger ständig tillväxt och ekonomisk vinst för att istället ge utrymme så att våra medlevande arter ska kunna återhämta sig. En värld där demokratin återuppbyggs genom att lokalsamhällen ges de resurser som krävs för att bli det självklara sammanhang där människor i samspel bygger sitt engagemang och värdiga liv. En värld där ‘jag är, för att vi är’ blir den grundläggande förståelsen för hur vi ser på varandra.

Vi behöver mobilisera för ett radikalt systemskifte. Vi behöver kortsiktigt rädda det som räddas kan, och långsiktigt bygga en annan värld. Vi behöver odla ett holistiskt system där individualismen ersätts av ett kollektivt grundläggande ansvar för varandras värdighet och rättigheter. Vi behöver ett system som bryter spiralen av våld, egoism och rovdrift, och som istället bygger på samklang, gemenskap och solidaritet.


Våra valfrågor

Samarbetet Värdigt Liv ska genom EU arbeta för en stark och jämlik välfärd, social rättvisa, vålds- och konfliktförebyggande, basinkomst, miljö- och klimaträttvisa, levande lokalsamhällen, ekonomisk systemförändring samt en samhällsutveckling med respekt för människors och övriga naturens rättigheter globalt. Detta gör vi genom fem prioriterade och sammanlänkade områden.


Visionen om en annan värld, som rymmer många världar, må för många låta som en utopi, men visioner och utopier är nödvändiga. Visionerna manar oss att fortsätta kämpa och utopiernas horisont sporrar oss till att fortsätta röra oss framåt.
De inspirerar oss och håller vår längtan och vårt hopp om förändring levande.
Vi är övertygade om att om vi samarbetar i en kollektiv anda så är denna vision fullt möjlig att förverkliga.
Vårt mål är ett liv fritt från våld och förtryck– där värdiga liv och omsorg om alla liv och allt levande står i centrum.

Rösta för ett värdigt liv i EU-valet den 9 juni 2024.
Samarbetet Värdigt Liv